ขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
บ้านฝาง
พระยืน
หนองเรือ
ชุมแพ
สีชมพู
น้ำพอง
น้ำพอง
วังชัย
หนองกุง
บัวใหญ่
สะอาด
ม่วงหวาน
บ้านขาม
บัวเงิน
ทรายมูล
ท่ากระเสริม
พังทุย
กุดน้ำใส
อุบลรัตน์
กระนวน
บ้านไผ่
เปือยน้อย
พล
แวงใหญ่
แวงน้อย
หนองสองห้อง
ภูเวียง
มัญจาคีรี
ชนบท
เขาสวนกวาง
ภูผาม่าน
กิ่งซำสูง
กิ่งโคกโพธิ์
กิ่งหนองนา
กิ่งบ้านแฮ
กิ่งโนนศิลา

อำเภอน้ำพอง

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.ขอนแก่น

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 12 ตำบล , 149 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล น้ำพอง , วังชัย , หนองกุง , บัวใหญ่ , สะอาด , ม่วงหวาน , บ้านขาม , บัวเงิน , ทรายมูล , ท่ากระเสริม , พังทุย , กุดน้ำใส

จำนวนประชากรใน อำเภอน้ำพอง
  จำนวนหลังคาเรือน : 20,632 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 99,130 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 9,326 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 5,081 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2,380 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 397 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 112 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 16,865 คน   จำนวนผู้พิการ : 729 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอน้ำพอง
  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 13 แห่ง
  สถานศึกษา   จำนวน 85 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 6 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 40 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 6 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 14 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 119 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 283 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอน้ำพอง
 
ต.น้ำพอง   40140   (*ยกเว้น หมู่ที่ 2-8 และ 13,15,16 ใช้รหัส 40310)
ต.วังชัย   40140    
ต.หนองกุง   40140    
ต.บัวใหญ่   40140    
ต.สะอาด   40310    
ต.ม่วงหวาน   40310    
ต.บ้านขาม   40140    
ต.บัวเงิน   40140    
ต.ทรายมูล   40140    
ต.ท่ากระเสริม   40140    
ต.พังทุย   40140    
ต.กุดน้ำใส   40310    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()